Karmisk healing - giv plads til sjælen

Føler du dig fastlåst i gentagne mønstre?
Føler du en grundlæggende ensomhed?
Føler du utilfredshed i livet?

Det er muligt med englenes hjælp at heale dine karmiske mønstre og blokeringer. En healingsproces hvor du får ryddet op i din energi og giver mere plads til din sjæl, glæde og indre fred.


Hvis du føler dig fastlåst i mønstre, der gentager sig i dit liv, eller hvis du føler tyngde i forhold til din families historie, er det muligt med englenes hjælp at heale din karma.

Alt hvad vi går igennem i livet lærer os noget, og vi er her for at lære, derfor har vores karmiske mønstre i dette liv og fra tidligere liv givet os gaver, der beriger vores liv. Men på et tidspunkt - ofte fra vi fylder 36 (hvor mange får et opkald fra sjælen) – er der brug for at slippe mønstre, vi ikke længere har brug for og som er begrænsende.

Et lyshealingsforløb er healing af karmiske mønstre og blokeringer med ærkeenglenes hjælp, hvor du får hjælp af universelle kærlighedsenergier. Deres energi er lys og den healer din energi til at blive mere let og lys. I den proces kan du blive fri af uhensigtsmæssig energi.

Det er hverken dig eller mig der bestemmer, hvad der bliver taget fat på under healingen. Du vil dog ofte have en god ide om, hvad det kommer til at dreje sig om, da det ofte er en gentagende problemspiral, du kan føle dig fanget i. Mønstrene der heales kan både være knyttet til dette liv, tidligere liv og kollektiv karma, men også familiekarma.
F
amiliekarma er ikke kun negativ, men det er de negative dele af den, vi ønsker at befri os fra, og det er de negative dele af den, der kan gøre os syge, fysisk eller psykisk i mere eller mindre grad.
Healing af familiekarmaen med ærkeenglenes hjælp betyder, at du får hjælp af universelle kærlighedsenergier. Deres energi healer din energi til at blive mere let og lys. I den proces kan du blive fri af uhensigtsmæssig energi og begrænsende mønstre, som i dette forløb er knyttet til din familiekarma.


Vær opmærksom på at englene kun kan heale det, som du er klar til at heale og slippe, og at du ikke må springe ud af processen, når den først er sat i gang.

Pris:
 
Kr. 600,- pr. session
 
 Forløb
  • 7 behandlinger med 3-5 ugers interval, som går dybt ind i de 7 chakraer. Behandlingerne består af en kombination af healing (og evt. healingsmassage), som tilpasses individuelt.
  • 1 behandling = 1 session af varighed ca. 80 min.
  • Du skal medbringe en rose til hver behandling
  • Når de syv behandlinger er påbegyndt, er det MEGET VIGTIGT, at de alle syv gennemføres.
  • Intervallet mellem behandlingerne er normalt 3 uger, men når den dybere fase begynder, er det ofte klogt at udvide intervallerne til 4 eller endog 5 uger (max.).
  • Sædvanligvis opstår der under forløbet med de syv behandlinger en periode med dyb renselse (af få ugers varighed eller mere). Dette kan sammenlignes med følelsesmæssig og fysisk udrensning. Den syvende og sidste behandling fortsætter med at virke i 4-8 uger.

Vær opmærksom på, at der kan forventes forbigående fysiske symptomer både hos dig og din nærmeste familie.